Dujokaukės respiratoriaus filtras T24 – ABEK2 P3 R

24,82 

T serijos filtrai klasifikuojami pagal tipą pagal teršalų tipą, nuo kurio jie apsaugo (su spalvos kodu ir raide) ir pagal teršalų kiekį (dujos ir garai) pagal Europos standartą EN 14387:2004+A1:2008. ; ir pagal klasę pagal efektyvumą (dalelės), pagal Europos standartą EN 143:2000/A1:2006.

Visi T serijos filtrai atitinka Europos standarto EN 14387:2004+A1:2008 ir EN 143:2000/A1:2006 reikalavimus ir pagal Reglamentą (ES) 2016/425 turi CE ženklą ir yra priskiriami III kategorijai. Asmeninės apsaugos priemonės (PPE).

Tipas

◉ A Organinės dujos ir garai, kurių virimo temperatūra >65°C

◉ AX Organinės dujos ir garai, kurių virimo temperatūra ≤65°C

◉ B Neorganinės dujos ir garai (pvz., chloras)

◉ E Rūgštinės dujos ir garai (pvz., sieros dioksidas)

◉ K Amoniakas ir jo dariniai

◉ Hg Gyvsidabris

◎ P Dalelės, dulkės, pluoštai, dūmai, rūkas, mikroorganizmai

KLASĖ/ (Dalelių kiekis)

· 1 klasė (maža talpa): 0,1 tūrio % arba 1 000 ppm

· 2 klasė (vidutinė talpa): 0,5 tūrio % arba 5 000 ppm

· 3 klasė (didelė talpa): 1,0 tūrio % arba 10 000 ppm

KLASĖ/ (EFEKTYVUMAS)

· 1 klasė (mažas efektyvumas): 80 %

· 2 klasė (vidutinis efektyvumas): 94 %

· 3 klasė (didelis efektyvumas): 99,95%

T serijos filtrai klasifikuojami pagal tipą pagal teršalų tipą, nuo kurio jie apsaugo (su spalvos kodu ir raide) ir pagal teršalų kiekį (dujos ir garai) pagal Europos standartą EN 14387:2004+A1:2008. ; ir pagal klasę pagal efektyvumą (dalelės), pagal Europos standartą EN 143:2000/A1:2006.

Visi T serijos filtrai atitinka Europos standarto EN 14387:2004+A1:2008 ir EN 143:2000/A1:2006 reikalavimus ir pagal Reglamentą (ES) 2016/425 turi CE ženklą ir yra priskiriami III kategorijai. Asmeninės apsaugos priemonės (PPE).

Tipas

◉ A Organinės dujos ir garai, kurių virimo temperatūra >65°C

◉ AX Organinės dujos ir garai, kurių virimo temperatūra ≤65°C

◉ B Neorganinės dujos ir garai (pvz., chloras)

◉ E Rūgštinės dujos ir garai (pvz., sieros dioksidas)

◉ K Amoniakas ir jo dariniai

◉ Hg Gyvsidabris

◎ P Dalelės, dulkės, pluoštai, dūmai, rūkas, mikroorganizmai

KLASĖ/ (Dalelių kiekis)

· 1 klasė (maža talpa): 0,1 tūrio % arba 1 000 ppm

· 2 klasė (vidutinė talpa): 0,5 tūrio % arba 5 000 ppm

· 3 klasė (didelė talpa): 1,0 tūrio % arba 10 000 ppm

KLASĖ/ (EFEKTYVUMAS)

· 1 klasė (mažas efektyvumas): 80 %

· 2 klasė (vidutinis efektyvumas): 94 %

· 3 klasė (didelis efektyvumas): 99,95%

Svoris
0,338 kg
Išmatavimai
0,13 × 0,13 × 0,13 cm
Produkto kodas: T24 - ABEK2 P3 R Kategorijos: ,